Document 1 out of 201                              
                                        
Author  Buyle, Guy                              
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     vaste-stofwetenschappen                        
Title   Computersimulaties en experimentele toetsing van magnetische velden  
     en elektrononenbanen in sputtermagnetrons / Guy Buyle         
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  94 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21213                       
                                        
Document 2 out of 201                              
                                        
Author  Callebaut, Hans                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Ontwerp en karakterisering van een rode InAIGaP microcaviteitLED /  
     Hans Callebaut                            
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  87 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21218                       
                                        
Document 3 out of 201                              
                                        
Author  Christiaens, Ilse                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep fysica voor de   
     biomedische wetenschappen                       
Title   Patiënt specifieke 3D interne dosimetrie van tumoren / Ilse      
     Christiaens                              
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  83 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21214                       
                                        
Document 4 out of 201                              
                                        
Author  D'Hont, Ilse                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep elektronica en   
     informatiesystemen                          
Title   Onderzoek van de beelduniformiteit van de Barco Graphics 6300 LCD   
     projector / Ilse D'Hont                        
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  163 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21223                       
                                        
Document 5 out of 201                              
                                        
Author  Decroix, Bruno                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep Subatomaire en         
     Stralingsfysica                            
Title   An algebraic approach to shape coexistence in atomic nuclei : new   
     symmetries and applications / Bruno Decroix              
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  178 l.: ill.                             
Note   Sum. in Dutch                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh24349                       
                                        
Document 6 out of 201                              
                                        
Author  Fransoo, Frederik                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Ontwerp en karakterisatie van een InP microcaviteitLED met      
     efficiënte vezelkoppeling / Frederik Fransoo             
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  76 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21181                       
                                        
Document 7 out of 201                              
                                        
Author  Maere, Steven                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep wiskundige     
     natuurkunde en sterrenkunde                      
Title   Vrije-energieminimalisatie van modelproteïnen met het         
     Honeycutt-Thirumalai model : de effective diffused potential methode 
      / Steven Maere                            
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  121 bl., + diskette                          
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21215                       
                                        
Document 8 out of 201                              
                                        
Author  Moortgat, Filip                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en   
     stralingsfysica                            
Title   Vreemde quarkinhoud van nucleonen en delta's / Filip Moortgat     
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  110 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21216                       
                                        
Document 9 out of 201                              
                                        
Author  Reynders, Koen                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep telecommunicatie  
     en informatieverwerking                        
Title   Ontwerp van een visueel inspectiesysteem voor de automatische     
     analyse van microscoopopnamen van rotiferen / Koen Reynders      
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  99 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21244                       
                                        
Document 10 out of 201                             
                                        
Author  Soenen, Bart                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep elektronica en   
     informatiesystemen                          
Title   Karakterisatie en fysische verklaring van het verouderingsgedrag van 
      elektroluminescente dunne films / Bart Soenen            
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  VI, 168 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. doct. toegepaste wetenschappen : natuurkunde          
Location BIB.GTh24301                       
                                        
Document 11 out of 201                             
                                        
Author  Van Driessche, Tim                          
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep fysica voor de   
     biomedische wetenschappen                       
Title   Microdosimetrie voor alfa-radio-immunotherapie via Monte-Carlo    
     rekentechnieken / Tim Van Driessche                  
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  109 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21217                       
                                        
Document 12 out of 201                             
                                        
Author  Van Parys, Ruben                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep elektrische     
     energietechniek                            
Title   Studie van de simulatie van de afbrand van slijtstof / Ruben Van   
     Parys                                 
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  46 bl.: ill., app.                          
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21136                       
                                        
Document 13 out of 201                             
                                        
Author  Vanhavere, Filip                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep fysica voor de   
     biomedische wetenschappen                       
Title   Neutronendosimetrie met bubbeldetectoren / Filip Vanhavere      
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  198 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. toegepaste wetenschappen : natuurkunde          
Location BIB.GTh24303                       
                                        
Document 14 out of 201                             
                                        
Author  Vanwolleghem, Mathias                         
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Optimalisatie van verliezen in InP-gebaseerde golfgeleider-IC's /   
     Mathias Vanwolleghem                         
Imprint  Gent : s.n., 1999                           
Descr.  135 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21252                       
                                        
Document 15 out of 201                             
                                        
Author  Amelynck, Christ                           
Add.Corp. RUG. Vakgroep analytische chemie. Instituut voor nucleaire      
     Wetenschappen                             
Title   Bijdrage tot de ontwikkeling en toepassing van een          
     chemische-ionisatiemethode voor de bepaling in situ van        
     stratosferische HNO-3-concentraties / Christ Amelynck         
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location W03.Q01.130                         
                                        
Document 16 out of 201                             
                                        
Author  Baetens, Maggy                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Ontwikkelen van een terminatietechnologie voor polymere optische   
     vezels (POF's) / door Maggy Baetens                  
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  51 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14909                       
                                        
Document 17 out of 201                             
                                        
Author  Blondeel, Anja                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Title   Ontwikkeling van optische varianten van Deep Level Transient     
     Spectroscopy voor de karakterisatie van hoog-zuiver n-type germanium 
      / Door Anja Blondeel                         
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  206 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh20198                       
                                        
Document 18 out of 201                             
                                        
Author  Christiaens, Tom                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Wavelets : haalbaarheidstudie van de toepassing van wavelets bij de  
     oplossing van tweedimensionale elektromagnetische problemen      
     beschreven door een integraalvergelijking van de eerste soort / door 
      Tom Christiaens                           
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  73 bl. ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21067                       
                                        
Document 19 out of 201                             
                                        
Author  De Block, Dirk                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep regeltechniek en  
     automatisering                            
Title   Identificatie van niet-lineaire systemen met behulp van neurale    
     netwerken / door Dirk De Block                    
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  96 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21025                       
                                        
Document 20 out of 201                             
                                        
Author  De Merlier, Jan                            
AddAuthor Vanderhaegen, Bart                          
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Ontwerp en realisatie van lasers voor multi-golflengte optische    
     netwerken op basis van hybride chip-integratie / door Jan De Merlier 
      en Bart Vanderhaegen                         
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  117 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14977                       
                                        
Document 21 out of 201                             
                                        
Author  Hommez, Brecht                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Relativistische theorie van roterende geleiders : de Faraday-schijf  
     / door Brecht Hommez                         
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  verschillend gepag.: ill.                       
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14856                       
                                        
Document 22 out of 201                             
                                        
Author  Martens, Chantal                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep fysica voor de   
     biomedische wetenschappen                       
Title   De huiddosis van de patiënt bij hartcatheterisatie : onderzoek van  
     de correlatie met het dosis-oppervlakte product / door Chantal    
     Martens                                
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  73 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14974                       
                                        
Document 23 out of 201                             
                                        
Author  Siau, Sam                               
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en   
     stralingsfysica                            
Title   Car-Parrinello berekening op moleculaire systemen / door Siau Sam   
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  109 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21030                       
                                        
Document 24 out of 201                             
                                        
Author  Sorée, Bart                              
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en   
     stralingsfysica                            
Title   Algemene Maxwell vergelijkingen en kwantummechanica / door Bart    
     Sorée                                 
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  159 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh21029                       
                                        
Document 25 out of 201                             
                                        
Author  Vande Vondele, Joost                         
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep wiskundige     
     natuurkunde en sterrenkunde                      
Title   Ab initio moleculaire dynamica voor metaalsystemen / door Joost    
     Vande Vondele                             
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  73 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14975                       
                                        
Document 26 out of 201                             
                                        
Author  Waûters, Francis                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep toegepaste fysica  
Title   Ontwerp van een CO2-laser met lage brandspanning / door Francis    
     Waûters                                
Imprint  Gent : s.n., 1998                           
Descr.  73 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14973                       
                                        
Document 27 out of 201                             
                                        
Author  De Pla, Stephan                            
AddAuthor Jacobs, Koen                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Ontwerp en karakterisatie van InGaAsP/InP gebaseerde fasemodulatoren 
      bij 1.06 æm / door Stephan De Pla, Koen Jacobs            
Imprint  Gent : s.n., 1997                           
Descr.  84 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14591                       
                                        
Document 28 out of 201                             
                                        
Author  Anseeuw, Michaël                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep wiskundige natuurkunde en   
     sterrenkunde                             
Title   Inflatoire kosmologie / Anseeuw, Michael               
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  iv, 100 bl.                              
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     wiskundige natuurkunde en sterrenkunde                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14285                       
                                        
Document 29 out of 201                             
                                        
Author  Balcaen, Nathalie                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en         
     stralingsfysica                            
Title   Studie van de [+]3[+]6Cl(n,p)[+]3[+]6S-reactie / Balcaen, Nathalie  
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  100 bl.                                
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     subatomaire en stralingsfysica                    
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14286                       
                                        
Document 30 out of 201                             
                                        
Author  De Gryse, Olivier                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Title   Karakterisatie van zuurstofprecipitaten in silicium met FT-IR     
     spectroscopie / De Gryse, Olivier                   
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  134 bl., app.                             
Note   Universiteit Gent. Faculteit Toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     vaste-stofwetenschappen                        
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14287                       
                                        
Document 31 out of 201                             
                                        
Author  Depreter, Bart                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     informatietechnologie                         
Title   Processing van GaN halfgeleidermateriaal / Depreter, Bart       
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  iv, 55 bl.: ill.                           
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Laboratorium  
     informatietechnologie                         
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14288                       
                                        
Document 32 out of 201                             
                                        
Author  Derudder, Henk                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep wiskundige     
     natuurkunde en sterrenkunde                      
Title   Het Gross-Neveumodel bij eindige temperatuur / Derudder, Henk     
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  135 bl.                                
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     wiskundige natuurkunde en sterrenkunde                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14289                       
                                        
Document 33 out of 201                             
                                        
Author  Heyse, Jan                              
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en   
     stralingsfysica                            
Title   Onderzoek van enkele astrofysisch relevante (n,[alpha])- reacties /  
     Heysen, Jan                              
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  iv, 85 bl.                              
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     subatomaire en stralingsfysica                    
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14290                       
                                        
Document 34 out of 201                             
                                        
Author  Knecht, Kenny                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen                
Title   Niet-perturbatieve studie van quantum chromodynamica / Knecht, Kenny 
     Niet-perturbatieve studie van quantum chromodynamica / Knecht, Kenny 
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  iv, 120 bl.                              
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen         
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14291                       
                                        
Document 35 out of 201                             
                                        
Author  Lahorte, Philippe                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en   
     stralingsfysica                            
Title   Ladingspolarisatie in moleculair mechanische berekeningen / Lahorte, 
      Philippe                               
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  60 bl.                                
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     subatomaire- en stralingsfysica                    
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14292                       
                                        
Document 36 out of 201                             
                                        
Author  Lateur, Guy                              
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep toegepaste fysica  
Title   Plasma-emissie-spectroscopie van halogeengloeilampen / Lateur, Guy  
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  111 bl.: ill.                             
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen         
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14432                       
                                        
Document 37 out of 201                             
                                        
Author  Maes, Filiep                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Title   Elektronen paramagnetische resonantie en elektronen nucleaire     
     dubbele resonantie van enkele chalcogenide ionen in alkalihalogenide 
      éénkristallen / Maes, Filiep                     
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  264 p.: ill.                             
Note   Universiteit Gent. Faculteit wetenschappen. Vakgroep         
     vaste-stofwetenschappen                        
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh18491                       
                                        
Document 38 out of 201                             
                                        
Author  Moreau, Luc                              
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep werktuigkunde en  
     warmtetechniek                            
Title   Roostergeneratie voor bewegende geometrieën / Moreau, Luc       
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  vi, 114 bl.: ill.                           
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     werktuigkunde en warmtetechniek                    
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14293                       
                                        
Document 39 out of 201                             
                                        
Author  Schepens, Wijnand                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep wiskundige     
     natuurkunde en sterrenkunde                      
Title   Zwarte gaten : quantumeffecten en de informatieparadox / Schepens,  
     Wijnand                                
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  184 bl.                                
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep wis- 
      en natuurkunde                            
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14297                       
                                        
Document 40 out of 201                             
                                        
Author  Stevens, Nobby                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep toegepaste fysica  
Title   Studie van velden binnen laserresonatoren / Stevens, Nobby      
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  106 bl.: ill.                             
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     toegepaste fysica                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14294                       
                                        
Document 41 out of 201                             
                                        
Author  Thienpont, Mark                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep wiskundige natuurkunde en   
     sterrenkunde                             
Title   BRST-quantisatie van strings / Thienpont, Mark            
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  vi, 92 bl.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14295                       
                                        
Document 42 out of 201                             
                                        
Author  Van Doorslaer, Sabine                         
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Title   Structurele analyse van paramagnetische chalcogenide defecten in   
     alkalihalogeniden en hydroxyapatieten / Van Doorslaer, Sabine     
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  193 bl.: ill.                             
Note   Universiteit Gent. Faculteit wetenschappen. Vakgroep         
     vaste-stofwetenschappen                        
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh18506                       
                                        
Document 43 out of 201                             
                                        
Author  Vauterin, Paul                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep wiskundige natuurkunde en   
     sterrenkunde                             
Title   Een studie van de eigentrillingen in een sterrenschijf / Vauterin,  
     Paul                                 
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  179 p.                                
Note   Universiteit Gent. Faculteit van de wetenschappen. Vakgroep      
     wiskundige natuurkunde en sterrenkunde                
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh18505                       
                                        
Document 44 out of 201                             
                                        
Author  Verhaegen, F.                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen                
Title   Biologische dosimetrie met stralingsgeïnduceerde micronucleï in    
     menselijke lymfocyten : fysiche aspecten en automatisatie /      
     Verhaegen, F.                             
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  202 bl.                                
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     fysica voor de biomedische wetenschappen               
Dissertn. Diss. doct. toegepaste wetenschappen : natuurkunde          
Location BIB.GTh18911                       
                                        
Document 45 out of 201                             
                                        
Author  Vrielinck, Henk                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep           
     vaste-stofwetenschappen                        
Title   Elektronen nucleaire dubbele resonantie van kationcomplexen in    
     alkalihalogeniden / Vrielinck, Henk                  
Imprint  Gent : s.n., 1996                           
Descr.  xii, 103 bl.                             
Note   Universiteit Gent. Faculteit toegepaste wetenschappen. Vakgroep    
     vaste-stofwetenschappen                        
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14296                       
                                        
Document 46 out of 201                             
                                        
Author  Batsleer, Peter                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep wiskundige natuurkunde en   
     sterrenkunde                             
Title   Dynamische evenwichtsmodellen voor rotatiesymmetrische stersystemen  
     met een Kuzmin-Kutuzov potentiaal / Batsleer, Peter          
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  210 p.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Vakgroep wiskundige natuurkunde en   
     sterrenkunde                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : wiskunde                 
Location BIB.GTh18289                       
                                        
Document 47 out of 201                             
                                        
Author  Bauwens, Filip                            
Title   Nucleaire resonantie fluorescentie : metingen op [+]5[+]6Fe      
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  61 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14068                       
                                        
Document 48 out of 201                             
                                        
Author  Bouden, Didier                            
Title   Magnetische resonantie van chalcogenide defecten in          
     alkalihalogeniden                           
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  vi, 110 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14233                       
                                        
Document 49 out of 201                             
                                        
Author  Canty, Isabelle                            
AddAuthor Verweire, Bart                            
Title   Experimentele studie van lasers voor analoge optische         
     communicatiesystemen                         
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  135 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14076                       
                                        
Document 50 out of 201                             
                                        
Author  D'Asseler, Yves                            
Title   Magnetische resonantie van rhodiumcomplexen in zilverhalogeniden   
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  iii, 86 p.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14238                       
                                        
Document 51 out of 201                             
                                        
Author  De Backere, Christof                         
AddAuthor Rommens, Sarah                            
Title   Kalibratie van een CMOS 0,5 mu-m proces                
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  vi, 108 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14159                       
                                        
Document 52 out of 201                             
                                        
Author  De Neve, Peter                            
Title   Studie van reactie-interferenties in                 
     reactor-neutronenactiveringsanalyse : een kritische analyse      
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  v, 97 p.: ill.                            
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14171                       
                                        
Document 53 out of 201                             
                                        
Author  De Saeger, Ives                            
Title   Doorlichting van een produktiebedrijf met gevallenstudie       
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  vi, 119 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14176                       
                                        
Document 54 out of 201                             
                                        
Author  Denecker, Koen                            
AddAuthor Van Overloop, Jeroen                         
Title   De algemene radontransformatie : constructie van functies aan de   
     hand van integratie over oppervlakken                 
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  vi, 142 p.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14149                       
                                        
Document 55 out of 201                             
                                        
Author  Everaert, Alain                            
Title   Bijdrage tot de experimentele studie van de spin-structuurfunctie   
     van het nucleon                            
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  87 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14088                       
                                        
Document 56 out of 201                             
                                        
Author  Flamand, Giovanni                           
Title   Ontwerp en karakterisatie van hoogperformante InP-laserdiodes     
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  52 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14089                       
                                        
Document 57 out of 201                             
                                        
Author  Geens, Guy                              
Title   Experimentele studie van micro-caviteits LED's : hoekgeresolveerde  
     foto-luminescentie metingen                      
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  v, 51 p.                               
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14090                       
                                        
Document 58 out of 201                             
                                        
Author  Hens, Zeger                              
Title   Thermodynamische analyse transportverschijnselen           
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  95 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14099                       
                                        
Document 59 out of 201                             
                                        
Author  Ooghe, Wouter                             
Title   Interferentie- en caviteitseffecten in electroluminescente dunne   
     filmen                                
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  92 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14113                       
                                        
Document 60 out of 201                             
                                        
Author  Segers, An                              
Title   Plasma oxidatie van dunne lagen                    
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  meerv. gepag.: ill.                          
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14136                       
                                        
Document 61 out of 201                             
                                        
Author  Sys, Carl                               
Title   Mott scattering of 14 Me V electrons from lead nuclei         
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  vi, 64 p.: ill.                            
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14260                       
                                        
Document 62 out of 201                             
                                        
Author  Van der Sluys, Veerle                         
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep voor subatomaire en      
     stralingsfysica                            
Title   The role of electron distortion and two-body nuclear currents in the 
      (e,e') and (e,e'p) reaction / Van der Sluys, Veerle         
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  178, V p.: ill.                            
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Vakgroep voor subatomaire en      
     stralingsfysica                            
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh18204                       
                                        
Document 63 out of 201                             
                                        
Author  Van Thourhout, Dries                         
Title   Theoretische studie en optimalisatie van optische binaire       
     diffractieroosters                          
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  70 p., app.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14209                       
                                        
Document 64 out of 201                             
                                        
Author  Vanhelleputte, Wim                          
Title   Selenisatie van CdS/CuInSe[-]2 -zonnecellen met de ICSVT-techniek   
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  VI, 71 p.: ill.                            
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14219                       
                                        
Document 65 out of 201                             
                                        
Author  Vercaemst, Rita                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Title   Studie van rode elektroluminescentie op basis van europium      
     gedoteerde CaS dunne filmen / Vercaemst, Rita             
Imprint  Gent : s.n., 1995                           
Descr.  297 p.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh18372                       
                                        
Document 66 out of 201                             
                                        
Author  D'heer, Johan                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor algemene en      
     anorganische scheikunde                        
Title   Bijdrage tot de studie van de elektronische struktuur van de     
     hoge-T[-]c supergeleiders YBa[-]2Cu[-]3O[-]7-[-]x / D'heer, Johan   
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  meerv. gepag.: ill.                          
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Laboratorium voor algemene en      
     anorganische scheikunde                        
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17856                       
                                        
Document 67 out of 201                             
                                        
Author  de Bakker, Paul                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en         
     stralingsfysica                            
Title   Grondige Mössbauerstudie van de selectief magnetisch verdunde     
     spinelsystemen MgFe[-]2-[-]xCr[-]xO[-]4(0.0<=x<2.0) en        
     Mg[-]1-[-]xZn[-]xFe[-]1.[-]5Cr[-]0.[-]5O[-]4(0.0<=x<=1.0) / de    
     Bakker, Paul                             
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  meerv. gepag.: ill.                          
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Vakgroep subatomaire en         
     stralingsfysica                            
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17778                       
                                        
Document 68 out of 201                             
                                        
Author  De Meerleer, Peter                          
Title   Schakelbare kleurenfilters met L.C.D.'s                
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  76 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13905                       
                                        
Document 69 out of 201                             
                                        
Author  Devriendt, Katrien                          
Title   Het produceren en karakteriseren van dunne lagen V[-]2O[-]5 op    
     anataas-éénkristallen                         
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  iii, 101 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13898                       
                                        
Document 70 out of 201                             
                                        
Author  Ferraz Dias, Johnny                          
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   Interaction of real photons with clusters in [+]6Li / Ferraz Dias,  
     Johnny                                
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  169 p.: ill.                             
Note   RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17831                       
                                        
Document 71 out of 201                             
                                        
Author  Fornier, Johan                            
Title   Mikroskopische studie van de lagenstruktuur bij SSFLCD's       
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  91 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13903                       
                                        
Document 72 out of 201                             
                                        
Author  Goris, Geert                             
Title   Getaltheoretische implementatie van complexe digitale filters     
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  iv, 70 p.: ill.                            
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13986                       
                                        
Document 73 out of 201                             
                                        
Author  Laermans, Eric                            
Title   Quasi-TEM analyse van multigeleider transmissielijnen in bi-isotroop 
      gelaagde media                            
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  90 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13906                       
                                        
Document 74 out of 201                             
                                        
Author  Leys, Christophe                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen                
Title   Karakterisering van een DC-geëxciteerde axiaal doorstroomde      
     CO[-]2-laserontlading / Leys, Christophe               
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  217 p.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit toegepaste wetenschappen                
Dissertn. Diss. doct. toegepaste wetenschappen : natuurkunde          
Location BIB.GTh18318                       
                                        
Document 75 out of 201                             
                                        
Author  Lybaert, Alexandra                          
Title   Klimaatmodellen met latente verdampingswarmte             
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  viii, 95 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13870                       
                                        
Document 76 out of 201                             
                                        
Author  Moens, Peter                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stof                       
Title   Fundamentele studie van enkele paramagnetische defecten in      
     gecarbonateerde hydroxyapatieten / Moens, Peter            
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  262 bl.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stof                       
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17765                       
                                        
Document 77 out of 201                             
                                        
Author  Monteyne, Bruno                            
Title   Beta-delayed particle emission : a study of recoil effects      
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  xiv, 100 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14012                       
                                        
Document 78 out of 201                             
                                        
Author  Poelman, Dirk                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Title   Elektroluminescentie in dunne-filmstructuren op basis van SrS,    
     gedoteerd met Ce / Poelman, Dirk                   
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  251 p.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Vakgroep vaste-stofwetenschappen    
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17800                       
                                        
Document 79 out of 201                             
                                        
Author  Reusens, Brent                            
Title   On a bayesian procedure for determining failure rates from plant   
     generic and specific data                       
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  69 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh14041                       
                                        
Document 80 out of 201                             
                                        
Author  Rombouts, Pieter                           
Title   Een meettechnische studie van CdS/CdTe zonnecellen          
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  69 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13987                       
                                        
Document 81 out of 201                             
                                        
Author  Sabbe, Kris                              
Title   Germanium als halfgeleider in dunne film transistors         
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  110 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13907                       
                                        
Document 82 out of 201                             
                                        
Author  Steens, Herman-Peter                         
Title   Theoretische studie en implementatie van een meerkanaalssysteem voor 
      actieve geluidscontrole in een kleine afgesloten ruimte       
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  94 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13908                       
                                        
Document 83 out of 201                             
                                        
Author  Van Alboom, Antoine                          
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep subatomaire en         
     stralingsfysica                            
Title   Studie van de temperatuurafhankelijkheid van de [+]5[+]7Fe-Mö     
     ssbauerparameters in ijzerhoudende silicaten / Van Alboom, Antoine  
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  448 p.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Vakgroep subatomaire en         
     stralingsfysica                            
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17824                       
                                        
Document 84 out of 201                             
                                        
Author  Van Brussel, Pascal                          
Title   Beeldschermen : invloed van de korrelgrootte op de efficiëntie van  
     elektroluminescente cellen                      
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  66 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. natuurkundig ingenieur                     
Location BIB.GTh13904                       
                                        
Document 85 out of 201                             
                                        
Author  Van Caenegem, Griet                          
Title   Statistische evaluatie van dunne film transistoren          
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  87 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13994                       
                                        
Document 86 out of 201                             
                                        
Author  Van de Walle, Rik                           
Title   Studie van bewegingsartefacten bij NMR-beeldvorming          
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  107 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13900                       
                                        
Document 87 out of 201                             
                                        
Author  Van de Walle, Ronald                         
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stof                       
Title   Een studie van het verband tussen de barrièrehoogte en de       
     stoichiometrie van het halfgeleideroppervlak in het geval van     
     Au/n-CdTe en Al, Ag en Au/n-GaAs Schottky-diodes / Van de Walle,   
     Ronald                                
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  200 bl.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stof                       
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17760                       
                                        
Document 88 out of 201                             
                                        
Author  van der Groen, Sonja                         
Title   Studie en vervaardiging van roosterstructuren in optische polymeren  
     voor gebruik in optische interconnecties               
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  82 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13985                       
                                        
Document 89 out of 201                             
                                        
Author  Van der Stricht, Wim                         
Title   Karakterisatie en studie van korte-golflengte             
     halfgeleiderlaserdiodes                        
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  87 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13899                       
                                        
Document 90 out of 201                             
                                        
Author  Van Peteghem, Mark                          
Title   Symmetrieën en behoudswetten in de elasticiteitsleer         
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  73 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13989                       
                                        
Document 91 out of 201                             
                                        
Author  Vervaeke, Johan                            
Title   Ontwerp en karakterisatie van InP-gebaseerde laserdiodes       
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  95 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13902                       
                                        
Document 92 out of 201                             
                                        
Author  Waelput, Koen                             
Title   Automatische fasebepaling van mach-zehnder interferogrammen in    
     convectiestroming                           
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  100 p.: ill., app.                          
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13901                       
                                        
Document 93 out of 201                             
                                        
Author  Yoneama, Maria Lúcia                         
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kernfysica      
Title   Study of the [+]2[+]3[+]2Th and [+]2[+]3[+]6U fission barrier by   
     electron induced fission / Yoneama, Maria Lucia            
Imprint  Gent : s.n., 1994                           
Descr.  116 bl.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Laboratorium voor kernfysica      
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh18300                       
                                        
Document 94 out of 201                             
                                        
Author  Cuepers, Sarah                            
Title   Simulatie van individuele en collectieve dosis ten gevolge van    
     residuele besmetting                         
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  113 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk elektrotechnisch natuurkundig ingenieur       
Location BIB.GTh13805                       
                                        
Document 95 out of 201                             
                                        
Author  Deconinck, Bernard                          
AddAuthor Meuris, Peter                             
Title   Schuine voortplanting van niet-lineaire alfvéngolven in een plasma  
     met verschillende komponenten                     
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  132 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13673                       
                                        
Document 96 out of 201                             
                                        
Author  Demeulenaere, Bart                          
Title   Theoretische studie van spontane emissie in een bolvormige      
     micro-caviteit                            
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  91 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13737                       
                                        
Document 97 out of 201                             
                                        
Author  Dhondt, Geert                             
Title   Het Pauli-uitsluitingsprincipe in het quasideeltjes-fonon model in  
     sferische open-schil atoomkernen                   
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  84 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13676                       
                                        
Document 98 out of 201                             
                                        
Author  Gautama, Siddharta                          
AddAuthor Lagast, Kurt                             
Title   Ontwikkeling van een experimenteel systeem voor aktieve        
     geluidscontrole in een akoestische kaviteit              
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  139 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13675                       
                                        
Document 99 out of 201                             
                                        
Author  Maenhout, Greet                            
Title   Gefilterde drukontlasting van het reactorgebouw tijdens zware     
     nucleaire ongevallen                         
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  160 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13736                       
                                        
Document 100 out of 201                             
                                        
Author  Schelfaut, Tom                            
Title   Theoretische studie van quantum well structuren in III-V       
     halfgeleider materialen                        
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  II, 71 p.: ill.                            
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13866                       
                                        
Document 101 out of 201                             
                                        
Author  Torfs, Rudi                              
Title   Berekening van het effektief volgdosisequvalent bij een inwendige   
     besmetting                              
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  IV, 100 p.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13734                       
                                        
Document 102 out of 201                             
                                        
Author  Van der Plaetsen, Ann                         
Add.Corp. RUG. Interfacultaire vakgroep fysica voor biomedische Wetenschappen  
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor standaarddosimetrie              
Title   Inhomogeniteiten in klinische elektronenbundels : invloed op de    
     referentiedosimetrie en op de behandelingsplanning van een patiënt / 
      Van der Plaetsen, Ann                        
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  187 bl.: ill.                             
Note   RUG. Interfacultaire vakgroep fysica voor de biomedische       
     wetenschappen                             
Note   RUG. Laboratorium voor standaarddosimetrie              
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17341 Inv: 1993B113                
                                        
Document 103 out of 201                             
                                        
Author  Verhasselt, Jan                            
Title   De mach-zehnder interferometer voor de studie van convectieve     
     koeling in de elektronica                       
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  100 p., ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13672                       
                                        
Document 104 out of 201                             
                                        
Author  Vermeulen, Tom                            
Title   Lasersensitometrie : verband tussen sensitometrische curve en     
     beeldkwaliteit                            
Imprint  Gent : s.n., 1993                           
Descr.  104 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13735                       
                                        
Document 105 out of 201                             
                                        
Author  Fiermans, Véronique                          
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Experimentele en theoretische studie van excimeervorming in argon in 
      het lage- en middendrukgebied                    
Imprint  Gent : s.n., 1992                           
Descr.  253 p.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit wetenschappen                     
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16777 Inv: 1992B246                
                                        
Document 106 out of 201                             
                                        
Author  Lootens, Dirk                             
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor elektromagnetisme en acustica         
Title   Studie van het droog etsen van III-V halfgeleidermaterialen en de   
     invloed op hun elektrische en optische karakteristieken / Lootens,  
     Dirk                                 
Imprint  Gent : s.n., 1992                           
Descr.  227 bl.: ill.                             
Note   RUG. Laboratorium voor elektromagnetisme en acustica         
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17313 Inv: 1993B113                
                                        
Document 107 out of 201                             
                                        
Author  Ooms, Dirk                              
Title   Somregeltechnieken en M1 scissor sterkte in het interagerend boson  
     model                                 
Imprint  Gent : s.n., 1992                           
Descr.  96 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13444                       
                                        
Document 108 out of 201                             
                                        
Author  Paridaens, Johan                           
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   Constructie van een trage positronenbundel aan een lineaire      
     versneller en suboppervlak onderzoek in alfa-ijzer met trage     
     positronen / Paridaens, Johan                     
Imprint  Gent : s.n., 1992                           
Descr.  122 bl.: ill.                             
Note   RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17350 Inv: 1993B113                
                                        
Document 109 out of 201                             
                                        
Author  Poelman, Hilde                            
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof  
Title   Studie van de oppervlakeigenschappen van V[-]2O[-]5 en        
     V[-]6O[-]1[-]3 met behulp van elektronen-energieverliesspectroscopie 
      en aanverwante technieken                      
Imprint  Gent : s.n., 1992                           
Descr.  180 p.: ill.                             
Note   RUG.Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof   
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16376 Inv: 1992B118                
                                        
Document 110 out of 201                             
                                        
Author  Pommé, Stefaan                            
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   Massa-, ladings- en energiedistributies voor             
     [+]2[+]3[+]8U([gamma],f) in het barrièregebied / Pommé, Stefaan    
Imprint  Gent : s.n., 1992                           
Descr.  336 bl.: ill.                             
Note   RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh17342 Inv: 1993B113                
                                        
Document 111 out of 201                             
                                        
Author  Van Laere, Koen                            
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   Study, construction and calibration of dosimetric systems based upon 
      [alpha]-alanine in accurately defined electron and Bremsstrahlung  
     beams                                 
Imprint  Gent : s.n., 1992                           
Descr.  X, 311 p.: ill.                            
Note   RUG. Laboratorium voo kernfysica                   
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16638 Inv: 1992B233                
                                        
Document 112 out of 201                             
                                        
Author  De Laere, Ann                             
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof  
Title   Studie van de elektrische eigenschappen van              
     kobaltsilicide/Si-schottkybarrière-kontakten             
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  182 bl.: ill.                             
Note   RUG. Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof  
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16381 Inv: 1992B118                
                                        
Document 113 out of 201                             
                                        
Author  De Potter, Bernard                          
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Studie van de elektronische struktuur van systemen met        
     tweedimensionale translatiesymmetrie                 
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  meerv. gepag.: ill.                          
Note   RUG. Faculteit der Wetenschappen. Laboratorium voor wiskundige en   
     computationele fysica                         
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh15972 Inv: 1991B76                 
                                        
Document 114 out of 201                             
                                        
Author  De Smet, Fabienne                           
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   Experimentele studie van de [+]1[+]60([gamma], p[-]0)-reaktie in het 
      energiegebied 33-69 MeV                       
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  158 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16375 Inv: 1992B118                
                                        
Document 115 out of 201                             
                                        
Author  De Volder, Paul                            
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof  
Title   Implementatie van gemeenschappelijke-factoranalyse (MLCFA) in     
     augerelekronenspectroscopie (AES)                   
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  287, V bl.: ill.                           
Note   RUG. Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof  
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16372 Inv: 1992B118                
                                        
Document 116 out of 201                             
                                        
Author  Everaert, Jean-Luc                          
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof  
Title   Een studie van de invloed van temperatuurbehandelingen op de     
     elektrische eigenschappen van magnetron-gesputterde kobaltsilicide-, 
      titaansilicide- en titaannitride-schottkydiodes op GaAs       
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  163 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16379 Inv: 1992B118                
                                        
Document 117 out of 201                             
                                        
Author  Fioni, Gabriele                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Resonance neutron capture in 56Fe and 60Ni below 300keV        
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  157 bl.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit der wetenschappen                   
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh15975 Inv: 1991B76                 
                                        
Document 118 out of 201                             
                                        
Author  Gryffroy, Dries                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor magnetisme      
Title   Studie van de strukturele en magnetische eigenschappen van      
     nikkel-mangaan-spinellen en hun relatie tot het magnetisch hyperveld 
      van het Ni2+-ion                           
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  meerv. gepag.                             
Note   RUG. Faculteit der Wetenschappen. Laboratorium voor Magnetisme    
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh15959 Inv: 1991B46                 
                                        
Document 119 out of 201                             
                                        
Author  Landries, Jocelyne                          
Title   Thermodynamica van de zonne-energie                  
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  91 p.: ill. + app.                          
Dissertn. Diss. burgerlijk elektrotechnisch natuurkundig ingenieur       
Location BIB.GTh13227                       
                                        
Document 120 out of 201                             
                                        
Author  Van Hoorebeke, Luc                          
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   Photon-induced charged particle emission from 6Li and 12C       
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  3, 227 p.: ill.                            
Note   RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16043 Inv: 1991B202                
                                        
Document 121 out of 201                             
                                        
Author  Vermeersch, Fernand                          
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor natuurkunde                  
Title   Experimentele en theoretische studie van het stralingstransport in  
     de Ar(3P1) 106.67 nm en de Xe(3P1) 146.96 nm resonantielijnen     
Imprint  Gent : s.n., 1991                           
Descr.  289 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh16637 Inv: 1992B233                
                                        
Document 122 out of 201                             
                                        
Author  De Corte, Chris                            
Title   Dunne film elektroluminescente lagen op basis van SrS : Eu      
Imprint  Gent : s.n., 1990                           
Descr.  Meerv. gepag.: ill.                          
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13071                       
                                        
Document 123 out of 201                             
                                        
Author  De Smet, Hendrik                           
Title   Experimentele studie van TiN/P-type InP Schottky barrières      
Imprint  Gent : s.n., 1990                           
Descr.  VI, 96 bl.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13112                       
                                        
Document 124 out of 201                             
                                        
Author  Decru, Andries                            
Title   Elektrische en optische karakterisatie van elektroluminescente lagen 
     Elektrische en optische karakterisatie van elektroluminescente lagen 
Imprint  Gent : s.n., 1990                           
Descr.  137 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13072                       
                                        
Document 125 out of 201                             
                                        
Author  Fivez, Christiaan                           
Title   Mossbauerspectroscopie van de pyroxeenmaterialen hedenbergiet,    
     enstatiet, diopsied en orthoenstatiet                 
Imprint  Gent : s.n., 1990                           
Descr.  IV, 77 bl.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13069                       
                                        
Document 126 out of 201                             
                                        
Author  Lievens, Arne                             
Title   Estimatie van parameters van het thermisch model voor         
     hyperthermiebehandelingen                       
Imprint  Gent : s.n., 1990                           
Descr.  70 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13070                       
                                        
Document 127 out of 201                             
                                        
Author  Meskens, Gaston                            
Title   Evolutie van de homogene en isotrope materietoestand in het heelal  
Imprint  Gent : s.n., 1990                           
Descr.  Meerv. genummerde bl.                         
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh13073                       
                                        
Document 128 out of 201                             
                                        
Author  De Koker, Rudi                            
Title   Verborgen symmetrie : ijkinvariantie in de deeltjesfysika       
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  211 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12882                       
                                        
Document 129 out of 201                             
                                        
Author  De Smet, Peter                            
Title   Metastabiliteit van thermische donors in Germanium onderzocht met   
     DLTS en C/V-metingen                         
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  56 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12737                       
                                        
Document 130 out of 201                             
                                        
Author  De Sutter, Beatrix                          
Title   Coulomb distortie effecten in exlusieve electron verstrooiing     
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  112 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12779                       
                                        
Document 131 out of 201                             
                                        
Author  Decraene, Bruno                            
Title   Studie van III-V halfgeleider optische modulatoren          
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  116 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12830                       
                                        
Document 132 out of 201                             
                                        
Author  Desmedt, Paul                             
Title   Magnetische dipoolsterkte in het Nilsson model            
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  104 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12780                       
                                        
Document 133 out of 201                             
                                        
Author  Devos, Paul                              
Title   Modellering van DFB-laserversterkers                 
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  92 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12837                       
Location T57.Th89                           
                                        
Document 134 out of 201                             
                                        
Author  Guillemyn, Didier                           
Title   Studie van thermische eigenschappen in DFB/DBR lasers         
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  108 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12836                       
Location T57.Th89                           
                                        
Document 135 out of 201                             
                                        
Author  Van Damme, Johan                           
AddAuthor Leys, Christophe                           
Title   Simulatie van een fast axial flow CO[-]2-laser;            
     Langmuirsondemetingen in een CO[-]2-laserplasma            
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  113 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12854                       
Location W01.D537                           
                                        
Document 136 out of 201                             
                                        
Author  Van den Bossche, Johan                        
Title   Bijdrage tot de ontwikkeling van een bundel laagenergetische     
     positronen                              
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  66 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12778                       
                                        
Document 137 out of 201                             
                                        
Author  Van den Durpel, Luc                          
Title   Ontwikkeling van een teleskoopdetektor ter identifikatie van geladen 
      deeltjes                               
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  109 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12777                       
                                        
Document 138 out of 201                             
                                        
Author  Vermeir, Tom                             
Title   Studie van de performantie van optische coherente           
     communicatiesystemen                         
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  83 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12839                       
Location T57.Th89                           
                                        
Document 139 out of 201                             
                                        
Author  Vervoort, Louis                            
Title   De Einstein-Podolsky-Rosen-paradox en de Bell-ongelijkheden :     
     oorspronkelijke versies en recente ontwikkelingen in het       
     K[+]oK[+]o-system                           
Imprint  Gent : s.n., 1989                           
Descr.  151 bl.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12783                       
                                        
Document 140 out of 201                             
                                        
Author  Adams, Geert                             
Title   Gezeefdrukte CdTe-lagen voor een CdTe/CdS-zonnecel          
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  128 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12650                       
                                        
Document 141 out of 201                             
                                        
Author  Brys, Philippe                            
Title   DLTS van ultrazuiver Si van deeltjesdetectoren            
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  56 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12710                       
                                        
Document 142 out of 201                             
                                        
Author  Buydens, Luc                             
Title   Defectkarakterisatie en laagdiktebepaling van AlGaAs epitaxiaallagen 
      met behulp van natte etstechnieken                  
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  112 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12640                       
                                        
Document 143 out of 201                             
                                        
Author  Callens, Filip                            
Title   Numerieke simulatie van het kapaciteit-spanning-profiel bij isotype  
     III-V-halfgeleider heterojunktiestrukturen              
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  190 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12682                       
Location T57.Th88                           
                                        
Document 144 out of 201                             
                                        
Author  De Bosscher, Wilmert                         
Title   Elke komplexe periodische golfvorm kan met behulp van een beperkt   
     aantal oscillatoren beter beschreven worden door FM-synthese dan   
     door fouriersynthese                         
Imprint  Gent : RUG, 1988                           
Descr.  27 bl.                                
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location L66.IPEM42A039                      
                                        
Document 145 out of 201                             
                                        
Author  De Graeve, Ann                            
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   The photodisintegration of the deuteron at extreme angles and at low 
      energies                               
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  183, VI bl.: ill.                           
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh10863                         
                                        
Document 146 out of 201                             
                                        
Author  De Meyere, Arnout                           
Title   Gezeefdrukte CdS-lagen voor CdS-CdTe zonnecellen           
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  100 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12657                       
                                        
Document 147 out of 201                             
                                        
Author  De Smet, Herbert                           
AddAuthor De Meester, Nico                           
Title   Optische karakterisatie van LCD's                   
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  203 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12653                       
                                        
Document 148 out of 201                             
                                        
Author  Derycke, Luc                             
Title   Breukmechanische benadering van de gevolgen van waterstofaantasting  
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  g, 147 bl.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12632                       
                                        
Document 149 out of 201                             
                                        
Author  Dobbelaere, Philippe                         
Title   Studie van de vorming van de elektronenbundel in een         
     HREEL-spectrometer                          
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  VI, 122 bl.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.Gth12576                       
                                        
Document 150 out of 201                             
                                        
Author  Landsheere, Christine                         
Title   Experimentele studie van de depositiesnelheden van de         
     vervalprodukten van radon in funktie van de turbulentie        
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  76 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12558                       
                                        
Document 151 out of 201                             
                                        
Author  Lecomte, Philippe                           
Title   Spectrofotometrische methoden voor alanine-dosimetrie tussen 0,3 en  
     600 kGy                                
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  70 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12488                       
                                        
Document 152 out of 201                             
                                        
Author  Muyshondt, Lutgarde                          
Title   Karakterisatie van epitaxiaallagen met fotoluminescentie       
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  91 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12730                       
Location T57.Th88                           
                                        
Document 153 out of 201                             
                                        
Author  Persyn, Koen                             
AddAuthor Van den Abeele, Caroline                       
Title   Watercalorimetrie in medium energie X-stralenbundels         
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  132 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12538                       
                                        
Document 154 out of 201                             
                                        
Author  Pollentier, Ivan                           
Title   Karakterisatie van quantumwells d.m.v. fotoluminescentie       
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  124 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12645                       
                                        
Document 155 out of 201                             
                                        
Author  Ryckebusch, Jan                            
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kernfysica                   
Title   Photon and electron-induced one-nucleon emission within a       
     selfconsistent HF-RPA model                      
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  219 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh10862                         
                                        
Document 156 out of 201                             
                                        
Author  Spruytte, Vincent                           
Title   Studie en experimentele karakterisatie van Ohmse contacten op     
     Ga[-]xIn[-]1-[-]xP epitaxiaallagen                  
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  137 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12647                       
Location T57.Th88                           
                                        
Document 157 out of 201                             
                                        
Author  Vekeman, Guy                             
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stof  
Title   Transient fotogeleiding in zilverhalogenide mikrokristallen      
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  211 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh10868                         
                                        
Document 158 out of 201                             
                                        
Author  Verbeeck, Wim                             
Title   Studie van de bruikbaarheid van een roosterionisatiekamer, voor    
     fotofissiemetingen                          
Imprint  Gent : s.n., 1988                           
Descr.  II, 64 bl.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12514                       
                                        
Document 159 out of 201                             
                                        
Author  Leyman, Ronny                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor magnetisme      
Title   Experimentele en theoretische studie van de magnetostrictie- en    
     anisotropieëigenschappen van Co[-]xFe[-]3 [-]xO[-]4 (0,005 x 0,6)   
     bij lage temperaturen en hoge magnetische velden           
Imprint  Gent : s.n., 1987                           
Descr.  Meerv. gepag.: ill.                          
Note   RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor Magnetisme      
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh09993 Inv: 1987B27...               
                                        
Document 160 out of 201                             
                                        
Author  Vandenbroucke, Dirk                          
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stof                       
Title   Experimentele studie van het elektrisch gedrag van MIS-type en van  
     Schottky-barrière type strukturen op GaAs               
Imprint  Gent : s.n., 1987                           
Descr.  244 bl.: ill.                             
Note   RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stoffen                      
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh09991 Inv: 1987B27...               
                                        
Document 161 out of 201                             
                                        
Author  Vanmarcke, Hans                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kernfysica      
Title   De bijdrage van het woonmilieu tot de blootstelling aan straling   
     afkomstig van nucliden uit de natuurlijke [+]2[+]3[+]8U reeks     
Imprint  Gent : s.n., 1987                           
Descr.  232 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh09986 Inv: 1987B27...               
                                        
Document 162 out of 201                             
                                        
Author  Dekimpe, Joseph                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Experimentele en theoretische studie van de nalichting van een    
     edelgasontlading                           
Imprint  Gent : s.n., 1986                           
Descr.  42 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. lic. natuurkunde                        
UDC    546.29 <043>                             
Location W01.D533                           
                                        
Document 163 out of 201                             
                                        
Author  Hanselaer, Peter                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stof                       
Title   Studie van de elektrische eigenschappen van Si MIS Schottky-Barriere 
      structuren                              
Imprint  Gent : RUG. Faculteit wetenschappen, 1986               
Descr.  168 p.                                
Note   RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kristallografie en  
     studie van de vaste stof                       
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh09592 Inv: 1986B3...                 
                                        
Document 164 out of 201                             
                                        
Author  Verstraete, Gerrit                          
Title   Karakterisatie van MOCVD-lagen met fotoluminescentie         
Imprint  Gent : s.n., 1986                           
Descr.  99 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location T57.Th86                           
                                        
Document 165 out of 201                             
                                        
Author  Verstraeten, Guy                           
Title   STEM- en ECP-technieken in de JEOL JXA-50A              
Imprint  Gent : s.n., 1986                           
Descr.  81 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12371                       
                                        
Document 166 out of 201                             
                                        
Author  De Pestel, Freddy                           
AddAuthor Le Roy, Freddy                            
Title   Studie van golfpropagatie in glasvezels voor optische         
     vermogenoverdracht                          
Imprint  Gent : s.n., 1985                           
Descr.  161 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12171                       
                                        
Document 167 out of 201                             
                                        
Author  Uyttenhove, Jozef A.                         
Add.Corp. RUG. Laboratorium voor natuurkunde                  
Title   Studie van de oversturingsverschijnselen bij nucleaire meetketens   
     voor hoge resolutie gamma spectroscopie                
Imprint  Gent : s.n., 1985                           
Descr.  229 p.: fig.                             
Note   RUG. Laboratorium voor natuurkunde                  
Dissertn. Diss. aggr. hoger onderwijs                      
Location BIB.GTh10029 Inv: 1986B3...                
                                        
Document 168 out of 201                             
                                        
Author  Vandegehuchte, Marc                          
Title   De gravitatie- en elektromagnetische velden van een zwart gat     
Imprint  Gent : s.n., 1985                           
Descr.  107 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12184                       
                                        
Document 169 out of 201                             
                                        
Author  Avau, Dirk                              
Title   Betrouwbaarheidsstudie van Cu-meerlagenstrukturen voor        
     interkonnektie op hybride schakelingen                
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  a-h, 176 p., ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12003                       
                                        
Document 170 out of 201                             
                                        
Author  Boone, Eric                              
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen                
Title   Hallmetingen op gesputterde Cu2S-lagen                
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  79 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. ingenieur natuurkunde                      
Location BIB.GTh12026 Inv: 1984B28...               
                                        
Document 171 out of 201                             
                                        
Author  Chevalier, Philippe                          
Title   Bereiding en karakterisatie van Fe[-]3O[-]4-mikrokristallen als    
     basisstof voor magnetische fluïda                   
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  138 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04997                       
                                        
Document 172 out of 201                             
                                        
Author  Cuypers, Frank                            
Title   De Randelementenmethode voor de simulatie van             
     halfgeleiderkomponenten                        
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  164 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12112                       
                                        
Document 173 out of 201                             
                                        
Author  De Ruijter, Ignace                          
Title   Experimentele studie van n-type GaAs/SiO[-]2/Al MIS structuren    
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  69 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12082                       
                                        
Document 174 out of 201                             
                                        
Author  Mertens, Kris                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Experimentele bepaling van stijgtijden van elektronenlawines in    
     Xenon in coaxiale geometrie                      
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  Meerv. gepag.: ill.                          
Dissertn. Diss. lic. natuurkunde                        
Location W01.D532                           
                                        
Document 175 out of 201                             
                                        
Author  Peelman, Luc                             
Title   Het gebruik van pCO[-]2-elektrodes                  
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  127 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12025                       
                                        
Document 176 out of 201                             
                                        
Author  Reynaerts, Carine                           
Title   Torusvormige mikrogolfapplicator voor medische en industriele     
     toepassingen                             
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  187 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12027                       
                                        
Document 177 out of 201                             
                                        
Author  Tombeur, Dirk                             
Title   Ontwerp van een beam-monitoring systeem voor een hoogvermogen     
     lineaire elektronenversneller                     
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  100 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12113                       
                                        
Document 178 out of 201                             
                                        
Author  Van Otten, Paul                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor kernfysica      
Title   Experimentele studie van de karakteristieken van de reuzenresonantie 
      in 14N via het fotoprotonenkanaal                  
Imprint  Gent : RUG. Faculteit wetenschappen, 1984               
Descr.  237 p.: ill.                             
Note   RUG. Fakulteit der Wetenschappen. Laboratorium voor kernfysika    
Dissertn. Diss. doct. wetenschappen : natuurkunde                
Location BIB.GTh09046 Inv: 1984B116...                
                                        
Document 179 out of 201                             
                                        
Author  Van Vooren, Dirk                           
Title   Geleidingsmechanismen in dikke - film weerstanden           
Imprint  Gent : s.n., 1984                           
Descr.  149 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh12123                       
                                        
Document 180 out of 201                             
                                        
Author  De Cort, Marc                             
Title   Problemen rond de Random-Phase-Benaderings-methode (RPA) bij gebruik 
      van effectieve Skyrme interacties                  
Imprint  Gent : s.n., 1983                           
Descr.  110 p.                                
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04954                       
                                        
Document 181 out of 201                             
                                        
Author  Lemaitre, Patrice                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Toegepaste Wetenschappen                
Title   Studie van de gasontladingsprocessen bij arcing en furbishing van   
     reedschakelaars                            
Imprint  Gent : s.n., 1983                           
Descr.  140 bl.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04898                       
                                        
Document 182 out of 201                             
                                        
Author  Van Wassenhove, Daniël                        
Title   Metingen op CdS-Cu[-]2S zonnecellen                  
Imprint  Gent : s.n., 1983                           
Descr.  136 p.: ill.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04897                       
                                        
Document 183 out of 201                             
                                        
Author  Verschelde, Henri                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen. Seminarie voor theoretische vaste    
     stof- en lage energie kernfysica                   
Title   Bijdrage tot de quantumtheorie van solitonen en magnetische      
     monopolen                               
Imprint  Gent : s.n., 1983                           
Descr.  IV, 194 bl.: ill.                           
Dissertn. Diss. doct. natuurkunde                        
UDC    530.145                                
Location BIB.GTh08938                       
Location W01.D225                           
                                        
Document 184 out of 201                             
                                        
Author  Vyncke, Dirk                             
Title   Termodynamika der zonne-energie : fotovoltaïsche versus        
     fototermische omzetting                        
Imprint  Gent : s.n., 1983                           
Descr.  112 p.: ill., app.                          
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04864                       
                                        
Document 185 out of 201                             
                                        
Author  Gigase, Yves                             
Title   G-bosonen in IBA-1                          
Imprint  Gent : s.n., 1982                           
Descr.  78 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04752                       
                                        
Document 186 out of 201                             
                                        
Author  Gunst, Paul                              
Title   Karakterisatie van PECVD Siliciumnitride voor passivatie       
Imprint  Gent : s.n., 1982                           
Descr.  99 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04835                       
                                        
Document 187 out of 201                             
                                        
Author  Platteau, Carl                            
Title   Positronannihilatiestudie van de [beta]-faze in de Cu-Zn-legering   
Imprint  Gent : s.n., 1982                           
Descr.  66 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04713                       
                                        
Document 188 out of 201                             
                                        
Author  Segers, Joris                             
Title   Een studie van "thermische acceptors" in germanium door middel van  
     PTIS                                 
Imprint  Gent : s.n., 1982                           
Descr.  59 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04762                       
                                        
Document 189 out of 201                             
                                        
Author  Van den Berghe, Luc                          
Title   Bepaling van de vangst werkzame doorsnede van diepe niveaus in    
     zuiver p-type Ge : een vergelijkende studie van verschillende     
     methodes                               
Imprint  Gent : s.n., 1982                           
Descr.  56 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04764                       
                                        
Document 190 out of 201                             
                                        
Author  Anaf, Lieven                             
Title   Experimentele studie van n-type GaP/Au- en GaP/Cr-contacten      
Imprint  Gent : s.n., 1981                           
Descr.  III, 84 p.: ill.                           
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04686                       
                                        
Document 191 out of 201                             
                                        
Author  Huysmans, Rudi                            
Title   Ontwerp van een hemisferische energieanalysator met voorzetlens    
Imprint  Gent : s.n., 1981                           
Descr.  79 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04603                       
                                        
Document 192 out of 201                             
                                        
Author  Poelaert, Ludo                            
Title   Studie van het energiespectrum van een elektronenbundel uit een    
     lineaire deeltjesversneller                      
Imprint  Gent : s.n., 1981                           
Descr.  67 p.: ill.                              
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04696                       
                                        
Document 193 out of 201                             
                                        
Author  Thoelen, Karel                            
Title   Natuurlijke modi voor xenonoscillaties                
Imprint  Gent : s.n., 1981                           
Descr.  72 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04617                       
                                        
Document 194 out of 201                             
                                        
Author  Bovyn, M. P.                             
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Studie van de centrale botsing van twee identieke zwarte gaten    
Imprint  Gent : RUG. Faculteit wetenschappen, 1980               
Descr.  154 p.                                
Note   RUG. Faculteit wetenschappen. Seminarie voor wiskundige natuurkunde  
Dissertn. Diss. aggr. hoger onderwijs                      
UDC    524.88                                
Location BIB.GTh10097                         
                                        
Document 195 out of 201                             
                                        
Author  Parmentier, Luc                            
Title   Moleculaire bundel epitaxie van III-V verbindingen : techniek en   
     groei                                 
Imprint  Gent : s.n., 1980                           
Descr.  111 p., app.                             
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04545                       
                                        
Document 196 out of 201                             
                                        
Author  Simoen, Eddy                             
Title   Bepaling van diepe onzuiverheden in halfgeleider materialen bij    
     middel van D.L.T.S.                          
Imprint  Gent : s.n., 1980                           
Descr.  83 p.                                 
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04517                       
                                        
Document 197 out of 201                             
                                        
Author  De Meyer, H. E.                            
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Gravitationele en chirale superpropagatoren              
Imprint  Gent : RUG. Faculteit Wetenschappen. Seminarie voor wiskundige    
     natuurkunde, 1979                           
Descr.  196 p.                                
Note   RUG. Faculteit Wetenschappen. Seminarie voor wiskundige natuurkunde  
Dissertn. Diss. aggr. hoger onderwijs                      
UDC    530.1 #                                
Location BIB.GTh11663 Inv: 1990B149                
                                        
Document 198 out of 201                             
                                        
Author  Pauwels, Bart                             
Title   Verdere studie van oppervlaktetoestanden bij dunne film transistoren 
     Verdere studie van oppervlaktetoestanden bij dunne film transistoren 
Imprint  Gent : s.n., 1979                           
Descr.  Meerv. gepag.: ill.                          
Dissertn. Diss. burgerlijk natuurkundig ingenieur                
Location BIB.GTh04493                       
                                        
Document 199 out of 201                             
                                        
Author  Raes, Frank                              
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Twee interpretaties van de quantummechanica / Raes, Frank       
Imprint  Gent : s.n., 1978                           
Descr.  141 bl.                                
Note   Universiteit Gent. Faculteit wetenschappen              
Dissertn. Diss. lic. natuurkunde                        
Location BIB.GTh18890 Inv: 1996B109                
                                        
Document 200 out of 201                             
                                        
Author  Van Haelst, J.                            
Add.Corp. RUG. Polikliniek voor natuurkundige behandelingen           
Title   Bijdrage tot de studie van de pathogenie der skoliosen / Van Haelst, 
      J.                                  
Imprint  Gent : s.n., 1935                           
Descr.  116 p.: ill.                             
Series  RUG. Steunfonds der Faculteit van geneeskunde. Uitgaven; 5      
Note   RUG. Universitaire polikliniek voor natuurkundige behandelingen    
Dissertn. Diss. aggr. hoger onderwijs                      
Location C04.G6.121                        
                                        
Document 201 out of 201                             
                                        
Author  Van Itterbeek, A.                           
Add.Corp. RUG. Faculteit Wetenschappen                     
Title   Experimenteele resultaten en theoretische beschouwingen over     
     gasvormig helium, waterstof en zuurstof bij lage en zeer lage     
     temperaturen                             
Imprint  Gent : Uitgevers- en boekdrukkershuis, 1932              
Descr.  58 p.                                 
Note   Universiteit Gent. Faculteit wetenschappen              
Dissertn. Diss. Geaggregeerde van hooger onderwijs voor Natuurkunde       
Location C04.F7.021                        
last update 1st July 1999